Smart.
Enkelt.
Smidigt.

Om Coliverate

En bra plats för att bedriva sin verksamhet har alltid varit en förutsättning för de flesta bolag och något. Coliverate startades 2018 utifrån perspektivet av vad man själv skulle uppskatta om man övervägde en ny kontorslokal. Resultatet är Diskettgatan 4 i Mjärdevis Science Park i Linköping.

Vi lyckades bygga fastigheten riktigt smidigt, till bra pris och med ett resultat som skapar en wow-känsla för besökande. Detta gav oss mersmak vilket gör att vi är öppna för att bygga och hyra ut denna typ av anpassade fastigheter till de bolag som önskar en egen fastighet. Möjligheten att anpassa en fastighet efter egen corporate brand strategy är sannolikt en dröm för flera varumärken. Vi har anslutit de vi anser vara riktigt duktiga på detta vilket gör att projekt kan anpassa resursmässigt beroende på hur stor del man själv vill ansvara för i planering, design och uppförande.

Om Diskettgatan 4

Detta är en kontorsfastighet med öppna flexibla ytor med avvägt många låsbara kontor. Målet är att hyresgästen ska kunna anpassa sin yta efter eget tycke och arbetssätt. Du har alltid nära till medarbetare, kaffemaskinen eller pentryt. En vision är att lokalen skall uppmuntra till spontana samarbeten mellan individer men för den delen inte inkräkta på koncentration och möjlighet att få vara för sig själv. Parkeringsplatser finns på fastighetens tomt och du kan med fördel njuta av en kaffe på terrass, balkong eller på tomtens trädgård. Om du inte äter på kontoret så väljer du sannolikt någon av Mjärdevis restauranger som ligger någon minut från kontoret. Fastigheten är uppdelad i fyra flyglar med centrala ytor för entré, lunchrum och toaletter. De två våningarna a 1000 kvm stöds av den senaste tekniska infrastrukturen avseende luft/värme/kyla, undercentral, korskopplingsrum, hiss och på vissa ytor teknikgolv. I alla ytor återfinns ljudisolerade tysta rum samt konferensrum. I delar av byggnaden återfinns också omklädningsrum och duschar för de hurtiga.


Om Mjärdevi Science Park

Parken är en av Sveriges allra största företagsparker. I denna geografiska klick förväntas det en stor tillströmning av arbetstillfällen och bolag som är i sin linda, scale-ups och de stora grundstenarna i svenskt näringsliv. Anledningen är sannolikt närheten till Linköpings universitet jämte det innovativa klimatet som parken lyckats skapa och som lockar såväl lokalt som internationellt intresse. För mer info om parken, läs mer på https://mjardevi.se/.

Interiör